TS: Võ Huy Bình (SBD: 034) Tứ đại (6 câu) - Tình nghệ sỹ (Huỳnh Thanh Tuấn) - 19/03/2011

Monday, 3/21/2011, 4:22 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Võ Huy Bình (SBD: 034) Tứ đại (6 câu) - Tình nghệ sỹ (Huỳnh Thanh Tuấn) - 19/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương