TS: Vũ Minh Vương (SBD: 042) Nam ai - Mùa hoa đào (câu 5, 6) (Việt Sơn) - 07/05/2011

Monday, 5/9/2011, 5:36 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Vũ Minh Vương (SBD: 042) Nam ai - Mùa hoa đào (câu 5, 6) (Việt Sơn) - 07/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương