TS: Vương Ngọc Nhi (SBD: 067) Nam xuân - Tâm sự Ngọc Hân (câu 1, 2) (Thanh Hiền) - 28/05/2011

Tuesday, 5/31/2011, 4:51 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Vương Ngọc Nhi (SBD: 067) Nam xuân - Tâm sự Ngọc Hân (câu 1, 2) (Thanh Hiền) - 28/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương