Tuyển chọn giọng ca cải lương đợt 3 - 2016 (Bán kết 6) -6/8/2016

Monday, 8/8/2016, 4:05 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
Tuyển chọn giọng ca cải lương đợt 3 - 2016 (Bán kết 6) -6/8/2016
VOH Online
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương