Tuyển chọn giọng ca cải lương đợt 3 - 2016 (Chung kết 1) -27/8/2016

Tuesday, 8/30/2016, 5:17 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
Tuyển chọn giọng ca cải lương đợt 3 - 2016 (Chung kết 1) -27/8/2016
VOH online
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương