Tuyển chọn giọng ca cải lương - Giải người lớn tuổi (bán kết - buổi 6) - 27/02/2016

thứ năm, 03/03/2016, 02:16|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
Tuyển chọn giọng ca cải lương - Giải người lớn tuổi (bán kết - buổi 6) - 27/02/2016
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
19/06/2017 | Tuyển chọn giọng ca cải lương