Tuyển chọn giọng ca cải lương - Giải người lớn tuổi (bán kết - buổi 6) - 27/02/2016

Thursday, 3/3/2016, 2:16 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
Tuyển chọn giọng ca cải lương - Giải người lớn tuổi (bán kết - buổi 6) - 27/02/2016
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương