Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM
Sunday, 11/20/2022, 6:56 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung công bố chương trình Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế dưới sự bảo trợ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận.
Livestream: Bông Lúa Vàng - 19/11/2022
 | Bông lúa vàng
Livestream: Bông Lúa Vàng - 12/11/2022
 | Bông lúa vàng
Ấn tượng triển lãm Pháp cổ khai kim
03:11
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Livestream: Bông Lúa Vàng - 5/11/2022
 | Bông lúa vàng
Phú Mỹ Hưng tuổi 30
07:24
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Livestream: Bông Lúa Vàng - 29/10/2022
 | Bông lúa vàng
Livestream: Bông Lúa Vàng - 22/10/2022
 | Bông lúa vàng
Livestream: Bông Lúa Vàng - 15/10/2022
 | Bông lúa vàng
Đi cùng năm tháng
05:56
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Livestream: Bông Lúa Vàng - 19/11/2022
 | Bông lúa vàng
Livestream: Bông Lúa Vàng - 12/11/2022
 | Bông lúa vàng
Ấn tượng triển lãm Pháp cổ khai kim
03:11
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Livestream: Bông Lúa Vàng - 5/11/2022
 | Bông lúa vàng