CHUYỆN LẠ: Tộc người mến nhau tặng quan tài cho nhau

thứ sáu, 01/05/2020, 12:04|  Văn hóa
Với tộc người H'Rê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi: Quan tài mang ý nghĩa biểu tượng cho sự may mắn và hạnh phúc bền vững....
VOH