Khi người trẻ gìn giữ giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống

Saturday, 10/24/2020, 5:16 PM GMT+7|  Văn hóa
(VOH) - Bộ sách Lục Tỉnh Cầm Ca gồm 4 quyển, đó là Đường vào hát Bội, Đường vào diễn xướng dân gian Nam bộ, Đường vào đờn ca tài tử, Đường vào Cải lương.
N.Bích - A.Tuấn