Khi người trẻ gìn giữ giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống

Saturday, 10/24/2020, 5:16 PM GMT+7|  Văn hóa
(VOH) - Bộ sách Lục Tỉnh Cầm Ca gồm 4 quyển, đó là Đường vào hát Bội, Đường vào diễn xướng dân gian Nam bộ, Đường vào đờn ca tài tử, Đường vào Cải lương.
N.Bích - A.Tuấn
Bông Lúa Vàng 2020 - 28/11/2020
 | Bông lúa vàng
Đoàn ca kịch Thống nhất Triều Châu diễn vở tuồng cổ "Nghiêm Lan Trinh"
06:45
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Đoàn ca kịch thống nhất Quảng Đông diễn vở "7 hoàng tử cầu hôn"
03:49
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Dấu ấn nghĩa tình của ba họa sĩ U80
00:07:59
 | Tạp chí Mỹ thuật
Bông Lúa Vàng 2020 - 21/11/2020
 | Bông lúa vàng
Bông Lúa Vàng 2020 - Vòng Trổ Đồng 31/10/2020
 | Bông lúa vàng
Bông Lúa Vàng 2020 - 28/11/2020
 | Bông lúa vàng
Đoàn ca kịch Thống nhất Triều Châu diễn vở tuồng cổ "Nghiêm Lan Trinh"
06:45
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Đoàn ca kịch thống nhất Quảng Đông diễn vở "7 hoàng tử cầu hôn"
03:49
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Dấu ấn nghĩa tình của ba họa sĩ U80
00:07:59
 | Tạp chí Mỹ thuật
Bông Lúa Vàng 2020 - 21/11/2020
 | Bông lúa vàng