Đồng bào Chăm đón mừng lễ Ka Tê 2021 an toàn, đầm ấm trong gia đình

Tuesday, 1/25/2022, 11:40 AM GMT+7|  Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Lễ Katê được xem là ngày tết cổ truyền của cộng đồng người Chăm theo đạo Bàlamôn. Là dịp để cho con cháu tưởng nhớ về ông bà, tổ tiên, các vị thần đã ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
VOH
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số