Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM tổ chức buổi nói chuyện về học theo lời Bác

Friday, 5/20/2022, 3:59 AM GMT+7|  Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM vừa tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: Phẩm chất đạo đức và phong cách làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm văn hóa Quận 5.
VOH
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số