Hội viên Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số chống dịch COVID-19

Friday, 8/13/2021, 9:56 PM GMT+7|  Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
(VOH) - Thời điểm chúng ta ghi nhận những bệnh nhân đầu tiên điều trị tại TPHCM là vào dịp Tết Nguyên đán 2020. Kể từ sau đó, các tổ chức – đoàn thể đều nỗ lực phòng chống dịch hiệu quả nhất có thể.
VOH
Nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh
04:42
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số TPHCM mừng 30 năm thành lập
03:48
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh
04:42
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số TPHCM mừng 30 năm thành lập
03:48
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số