Người nghệ sĩ “se duyên” tranh thủy mặc với sơn mài

Wednesday, 11/25/2020, 3:48 PM GMT+7|  Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
(VOH) - Xuất thân từ vẽ tranh sơn mài nhưng đam mê hội họa dẫn lối họa sĩ Trần Văn Hải đến với dòng tranh thủy mặc.
VOH
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số