Người thích tranh thủy mặc có thể bắt đầu như thế nào?

Monday, 11/16/2020, 9:23 AM GMT+7|  Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
(VOH) - Ngày nay, dòng tranh thủy mặc đã đến với công chúng gần gũi hơn, nhiều người xem đó là cách để được tịnh tâm, tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.
VOH
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh
02:54
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nhiếp ảnh gia hết mình với công tác thiện nguyện
03:09
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số