Nhiếp ảnh gia đau đáu giữ truyền thống bằng hình ảnh

Thursday, 3/2/2023, 1:38 PM GMT+7|  Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
(VOH) - Trong những sự kiện, hoạt động của người Hoa ở TPHCM, chúng tôi luôn nhìn thấy dáng dấp của Nhiếp ảnh gia Hứa Lệ Trình.
VOH
Nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh
04:42
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số TPHCM mừng 30 năm thành lập
03:48
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Nghề thủ công truyền thống đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh
04:42
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số TPHCM mừng 30 năm thành lập
03:48
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
Độc đáo nghệ thuật làm gốm của đồng bào Chăm
07:03
 | Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số