Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi: Chủng loại vaccine phù hợp

Monday, 12/6/2021, 3:55 PM GMT+7|  Video
Các tiêu chuẩn khám sàng lọc được xây dựng cô đọng, cập nhật các tiêu chuẩn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em của quốc tế...
VOH