Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 12-17 tuổi: Phạm vi và đối tượng

Monday, 12/6/2021, 3:40 PM GMT+7|  Video
Các địa phương tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em theo hình thức Chiến dịch, tại các cơ sở tiêm chủng cố định, điểm tiêm lưu động và trường học.
VOH