Khoảnh khắc cùng xe Việt, nhà Việt

Thursday, 11/18/2021, 4:50 PM GMT+7|  Tạp chí Nhiếp ảnh
(VOH) - Trong tháng 11/2021, Hội Nhiếp ảnh TPHCM (HOPA) đã tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến Photo Marathon với chủ đề “Khoảnh khắc cùng xe Việt, nhà Việt” tại Hà Nội và TPHCM.
Vũ Sơn - Khiêm Huân - Thanh Mai
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Phòng Truyền thống gắn với văn hóa Việt Nam
07:31
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Đường Nhiếp ảnh nghệ thuật: Thành phố tôi yêu
06:35
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Việt Nam sẽ chiến thắng
06:32
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Vang mãi khúc quân hành
07:38
 | Tạp chí Nhiếp ảnh
Những bước đi mở đường
06:33
 | Tạp chí Nhiếp ảnh