Nghiên cứu các sản phẩm dầu lăn, nhang muỗi từ gừng

Thursday, 7/28/2022, 7:26 AM GMT+7|  Khởi nghiệp - Sáng tạo
(VOH) - Xuất phát từ những công dụng chữa bệnh của gừng, nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM đã nghiên cứu sản xuất dầu lăn tinh dầu gừng và nhang gừng.
VOH
Nghiên cứu mặt nạ dạng gel từ thạch dừa
04:10
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Bao bì nhựa sinh học từ thạch dừa bảo vệ môi trường
05:12
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
6 năm phát triển tranh và hoa từ các loại vảy cá
05:09
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Gạch xuyên thấm nước từ xỉ thải phốt pho
05:26
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo
Nghiên cứu loại tinh dầu thu hút ruồi đục quả
04:48
 | Khởi nghiệp - Sáng tạo