Ballet cho người trưởng thành, giúp giữ gìn vóc dáng và tăng niềm vui cuộc sống

Saturday, 3/30/2019, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Ballet cho người trưởng thành mang đến rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần.
VOH