Biên đạo múa Ross Mc.CorMack đưa văn hoá đa bản sắc của Việt Nam vào nghệ thuật múa

thứ sáu, 13/12/2019, 08:00|  Vũ đạo trẻ
(VOH) – Vở múa Đa thức thể hiện quan sát và cảm nhận độc đáo về không gian, con người và nhịp điệu nơi đây của biên đạo người New Zealand.
VOH