Cần cân bằng giữa tính thương mại và tính nghệ thuật để nghệ sỹ múa theo nghề

Monday, 12/13/2021, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Trước thực trạng thu nhập của nghề múa, nghệ sỹ Lương Hòa nhận định cần cân bằng giữa tính thương mại và tính nghệ thuật để nghệ sỹ múa theo nghề.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ