Cần đầu tư những gì cho nghệ thuật múa?

Sunday, 11/1/2020, 11:00 AM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho nghệ thuật múa, công tác đào tạo thế hệ nghệ sĩ kế cận…là những vấn đề được đặt ra để nghệ thuật múa phát triển trong thời gian tới.
VOH