Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền chung tay hỗ trợ nghệ sỹ múa trong đại dịch covid-19

Sunday, 12/12/2021, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền chung tay hỗ trợ nghệ sỹ múa gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ