Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền chung tay hỗ trợ nghệ sỹ múa trong đại dịch covid-19

Sunday, 12/12/2021, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền chung tay hỗ trợ nghệ sỹ múa gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn