Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền và hành trình bảo vệ thành công luận án tiến sỹ nghệ thuật

Saturday, 12/11/2021, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền chia sẻ với Vũ Đạo Trẻ về hành trình bảo vệ thành công luận án tiến sỹ nghệ thuật.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ
Người Sài Gòn xúng xính du xuân
02:17
 | Thời sự
[Livestream] Năng lượng cho năm mới
 | Hỏi đáp sức khỏe
Người Sài Gòn xúng xính du xuân
02:17
 | Thời sự
[Livestream] Năng lượng cho năm mới
 | Hỏi đáp sức khỏe