Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền và hành trình bảo vệ thành công luận án tiến sỹ nghệ thuật

Saturday, 12/11/2021, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Đạo diễn Phạm Ngọc Hiền chia sẻ với Vũ Đạo Trẻ về hành trình bảo vệ thành công luận án tiến sỹ nghệ thuật.
VOH