Hội nghệ sỹ múa TPHCM tập huấn về "Phương pháp viết kịch bản múa"

Monday, 3/21/2022, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Ngày 21/3, Hội nghệ sỹ múa TPHCM tổ chức lớp tập huấn Quý I năm 2022 với chuyên đề "Phương pháp viết kịch bản múa" dành cho các biên đạo múa trực thuộc Hội.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn
Livestream: Bông Lúa Vàng - 25/3/2023
 | Bông lúa vàng
Vướng luật - Nhà vệ sinh công cộng khó thành hiện thực
47:30
 | Cà phê doanh nhân Sài Gòn