Hội nghệ sỹ múa TPHCM tập huấn về "Phương pháp viết kịch bản múa"

Monday, 3/21/2022, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Ngày 21/3, Hội nghệ sỹ múa TPHCM tổ chức lớp tập huấn Quý I năm 2022 với chuyên đề "Phương pháp viết kịch bản múa" dành cho các biên đạo múa trực thuộc Hội.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ