John Huy Trần truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường vào GAIA Dance Show

Friday, 11/29/2019, 8:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Sau 4 năm ấp ủ, John Huy Trần giới thiệu vở múa GAIA - We Are One góp tiếng nói về môi trường.
VOH