Nghệ sỹ múa Đàm Đức Nhuận : “Nếu có điều kiện sẽ mở trường múa để đào tạo thế hệ kế thừa”

thứ ba, 17/07/2018, 09:18|  Vũ đạo trẻ
(VOH) – Chia sẻ của nghệ sỹ múa Đàm Đức Nhuận về chuyện nghề của mình và trăn trở về lớp trẻ kế thừa tương lai.
VOH Online