Nghệ sỹ múa Lương Hoà vượt qua rào cản hình thể để theo múa

Thursday, 12/30/2021, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Vũ Đạo Trẻ kỳ này có trò chuyện với nghệ sỹ múa Lương Hoà vượt qua rào cản hình thể để theo nghệ thuật múa.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ