Nghệ sỹ múa Lương Hoà vượt qua rào cản hình thể để theo múa

Thursday, 12/30/2021, 12:00 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Vũ Đạo Trẻ kỳ này có trò chuyện với nghệ sỹ múa Lương Hoà vượt qua rào cản hình thể để theo nghệ thuật múa.
VOH