Những điều kiện để trở thành Hội viên Hội nghệ sỹ múa TPHCM

Thursday, 3/24/2022, 2:57 PM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Cùng Vũ Đạo Trẻ tìm hiểu về những điều kiện để trở thành Hội viên Hội nghệ sỹ múa TPHCM.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ