Trải nghiệm nghệ thuật Hip-hop với chương trình 'Vũ điệu những chiến binh trong thành phố'

thứ tư, 27/11/2019, 12:00|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Được sáng tác bởi Anne Nguyen, “Vũ điệu những chiến binh trong thành phố” là chuỗi 4 sắp đặt tương tác mang tên của 4 thuật ngữ trong nghệ thuật hip-hop: JAM, FREESTYLE, FLOW và TUTS.
VOH