Trăn trở tìm kiếm thế hệ nghệ sỹ kế thừa

Tuesday, 12/15/2020, 11:00 AM GMT+7|  Vũ đạo trẻ
(VOH) - Cần quan tâm chú trọng đào tạo mạnh mẽ hơn đội ngũ nghệ sĩ kế cận là một trong những trăn trở của người theo đuổi nghệ thuật múa hiện nay.
VOH
Workshop ballet Kiều thu hút khán giả
04:16
 | Vũ đạo trẻ